Gegevensbescherming

Het gebruik van onze site is niet mogelijk zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze pagina’s (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), wordt verwerkt op vrijwillige basis van een individu. Gegevens worden zonder enige toestemming niet aan derden verstrekt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via internet veiligheidslekken kan opleveren (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail). Volledige bescherming tegen toegang tot gegevens door derden is helaas onmogelijk.

Het gebruik van contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagd informatiemateriaal en reclame is verboden. Wij behouden ons het recht voor om juridische maatregelen te nemen in geval van ongevraagde toezending van advertentie-informatie, zoals spam per e-mail.

Automatische navigatiedetectietechnologieën Deze site is uitgerust met een applicatie die bepaalde navigatiegegevens kan registreren, waaronder de bezochte pagina’s, de tijd en de bestede tijd. Slechts in enkele hieronder gedefinieerde gevallen kunnen dergelijke gegevens worden gekoppeld aan een identificeerbare persoon:
1) browsen via statische IP, geregistreerd in openbare domeinlijsten
de technologie in kwestie detecteert geen persoonlijke gegevens van de daadwerkelijke bezoeker van de site, maar verschaft de houder van het openbare statische IP, meestal het bedrijf waaraan de provider het IP heeft toegeschreven;
2) navigatie door geregistreerde gebruiker
de gebruiker wordt voorzien van de juiste informatie en specifieke toestemming is vereist bij het registreren op deze site;
3) navigatie via sociaal profiel
de gebruiker wordt voorzien van passende informatie en een specifieke toestemming is vereist bij het registreren op het sociale netwerk. De gegevens worden door de gegevensbeheerder gebruikt om zijn online aanwezigheid te verbeteren, de Return on Investment te analyseren en eventuele strategische marketingacties te ondersteunen.
De gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld (meestal worden de gegevens met betrekking tot de laatste 6 maanden van navigatie bewaard).
Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang (serverplaatsing in een gekwalificeerd en ISO 27001-gecertificeerd datacenter) te voorkomen.
De gegevensbeheerder is Rolleri Robotic. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor interne functionarissen die formeel zijn aangewezen door de gegevensbeheerder of externe bedrijven (die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud / de ontwikkeling van de applicatie) die uitdrukkelijk zijn aangewezen als externe gegevensverwerkers.
De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van dergelijke gegevens en de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te verifiëren of de integratie of bijwerking of rectificatie ervan te verzoeken (Artikel 7 van de Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Op grond van hetzelfde artikel heeft men het recht om annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, te verzoeken en om in ieder geval om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken moeten worden gericht aan: Rolleri Robotic, Via Artigiani, Loc. Cabina, Vigolzone (PC) – 29020, Tel. 0523 870905, mail: info@rollerirobotic.com.
Om de uitgebreide informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot de Invenio-software te bekijken of om de gegevensregistratie daarmee uit te schakelen, klik hier

Rolleri Robotic

Via Artigiani Cabina

29020 Vigolzone (PC), Italia

Tel.: +39 0523 870905

Email: info@rollerirobotic.com